Enerji Kimlik Dokümanı Sınıfları

Enerji Kimlik Dokümanı Sınıfları

 Ülkemizde enerji verimliliğinin yükseltilmesi yerine uygulanan enerji kimlik dokümanı, kimi sınıflandırmaları içermektedir. Bu sınıflandırmalar, binaların sahip olduğu enerji performansını göstermektedir. Binanın enerji verimini öğrenmek adına, bu sınıflandırmalar ile ilgili fikir sahibi olmakta yarar vardır.

  Enerji Kimlik Belgesi Sınıflandırması

 Enerji kimlik belgesi, A ile G arasındaki değerleri içermektedir. Bir binanın iyi bir enerji verimine sahip olması için en az C sınıfına sahip olması ön görülmektedir. Buna göre A sınıfı binalar çok yüksek enerji performansına sahiptir. Bu tür binalar, yenilebilir enerji kaynaklarını kullanmaktadır. Başka bir deyişle güneş enerjisi, toprak veya rüzgar enerjilerini kullanırlar. A sınıfı binalar, sayıca çok az bulunmaktadır.B sınıfı binalar, olması gerekenden daha iyi bir performansa sahip demektir. C sınıfı bina ise, olması şart olan standartlara sahiptir. A, B ve C sınıfı binalar enerji kimlik dokümanı değerlendirmesinde en yüksek değerleri almaktadır. Bu binalarda enerji kontrolü için şart olan tüm sistemler bulunmaktadır.

 Enerji Kimlik Belgesinda C'nin Altındaki Değerler

 C'nin altında olan enerji kimlik belgesi değerleri de kendi içerisinde bir takım özellikler taşımaktadır. D olarak sınıflandırılan bir bina, ihtiyaç duyulan tüm standartlara sahip değildir. Ancak yeniden de vasatinin üzerinde kabul edilir. Ve bu standartlara sahip binalara enerji kimlik belgesi verilir. E sınıfı binalar, oldukça kötü bir performans mananına gelmektedir. Bu dereceye sahip binalarda izolasyon ve kullanılan sistemler bir hayli eksiği içerir. Ancak bu binalara da enerji kimlik dokümanı verilmektedir. D ve E sınıfı binaların sahiplerinin, binaların eksiklerini gidermeleri önerilmektedir. Bu sayede ülkemizin enerji kaynaklarının randımanlı kullanılması mevzubahis olabilir. Enerji israfının engellenmesi için binaların gerekli standartlara sahip olmaları önerilmektedir.

  Enerji Kimlik Dokümanında F ve G Değerleri

 Enerji kimlik dokümanındaki F değeri de oldukça düşük bir değerdir. Bu dereceye sahip olan binalar, standartlardan oldukça uzaktır. Ancak G düzeyi enerji kimlik dokümanı adına en düşük değerdir. Yapılan değerlendirmede G düzeyi belirleyen bir binaya enerji kimlik belgesi verilmez. Bu binalar için ihtiyaç duyulan tertip etmeler, acilen yapılmalıdır. Binanın izolasyon imkanlarının yenilenmesi önerilmektedir. Bu arada binada kullanılan enerji sistemlerinin gözden geçirilmesi koşuldur. Şart olan tertip etmeler yapıldıktan sonra bina sahipleri tekrar vesika talebinde bulunabilirler.

  Enerji Kimlik Belgesindeki Değerlerin Ehemmiyeti

 Enerji kimlik belgesinde iyi bir değere sahip olan binalar, birçok istikametten avantajlıdır. Verilen dereceler, binaların satış değeri üzerinde direk tesirli olmaktadır. Bu arada kiralama esnasında da enerji verimi yüksek olan binaların talihi daha yüksektir. Enerji kimlik belgesi değeri iyi olan binalarda, daha az enerji faturası ödenmektedir. Bina yalıtımı ve kullanılan sistemler başarılı olduğundan, daha az enerji ile iyi ısınma sağlanabilir. Bu sayede israf engellenirken, vaziyet faturalara da pozitif yansımaktadır.  Her sene tüm dünyada yüksek miktarda enerji israf edilmektedir. Enerji kimlik belgesi değerleri, dünyanın enerji kaynaklarının verimli kullanılması için de büyük ehemmiyet taşımaktadır.