Enerji Kimlik Belgesi Nedir Ve Nasıl Alınır

Enerji Kimlik Belgesi Nedir Ve Nasıl Alınır

 Son yıllarda hayata dahil olan bir kavram olan enerji kimlik belgesi birçok soru işaretini de beraberinde getirmektedir. Alınması 5627 sayılı Enerji Verimliliği Yasası ile zorunlu kılınan bu belge, bazı amaçlara hizmet etmektedir. Binalar için bu belgenin alınması, bina sahiplerine birçok yönden avantaj sunmaktadır.

  Enerji Kimlik Belgesi Neyi Hedefler?

  Enerji kimlik belgesi, binaların enerji performansını değerlendiren bir belgedir. Bu belgenin hedefinde binalarda gereksiz enerji harcanmasının durdurulması bulunmaktadır. Belge, binaların yalıtımını ve enerji kaynak sistemlerini incelemeye alır. Bu konuda binaların hataları varsa, bunların düzeltilmesine imkan tanır.

  Yapılan araştırmalara göre, ülkemizde her yıl çok yüksek miktarda enerji israf edilmektedir. Bu israfın en temel nedeni binalardaki yalıtımın yetersizliğidir. Aynı zamanda iyi performansa sahip cihazların binalarda kullanılmaması, enerji sarfiyatına sebep olmaktadır. Enerji kimlik belgesi, binaların tüm bu sistemlerinin bir değerlendirmesi niteliğindedir. Belgenin hedefinde ülkemizin enerji kaynaklarını verimli kullanmak bulunmaktadır.

   Enerji Kimlik Belgesi Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

  Enerji kimlik belgeleri belli bir değerlendirme sistemini içermektedir. Buna göre belge A ile G arasındaki değerleri gösterir. Binanın geçerli bir aralıkta olması için en az C değerini alması gerekmektedir. C'nin altındaki performansa sahip olan binaların eksiklerini gidermeleri istenmektedir.

 Enerji kimlik belgesi değerlendirmesi, uzman mühendisler tarafından gerçekleştirilir. Mühendisler binanın gerekli sistemlerini incelerler. Yapılan inceleme sonunda elde edilen veriler ile belge düzenlenir.

   Enerji Kimlik Belgesi Olmayan Binaların Durumu Nedir?

  2 Mayıs 2017 tarihi itibariyle tüm binalara enerji kimlik belgesi alınmış olmalıdır. Bu tarihe kadar ve sonrasında hala enerji kimlik belgesine sahip olmayan binalar, bazı yaptırımlarla karşılaşmaktadır. Buna göre enerji kimlik belgesi olmayan binaların alım ve satımları yapılamaz. Binanın kiraya verilmesi mümkün olmaz. Aynı zamanda bina sahipleri için farklı durumlarda uygulanan para cezaları da bulunmaktadır. Bu cezalara maruz kalmamak ve kiralama, alım satım hallerinde mağdur olmamak adına belgenin çıkarılması gerekmektedir.

   Enerji Kimlik Belgesi Kimden Alınır?

  Enerji kimlik belgesinin düzenlenmesi, konu hakkında yetkiye sahip şirketlerce yapılmaktadır. Yetki belgesine sahip olan mimar ve mühendisler belgeyi düzenleme hakkına sahiptir. Binaların değerlendirilmesi de bu mimar ve mühendisler tarafından yapılmaktadır.

 Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetki verilen SMM belgesine sahip mühendisler, bu konuda yetkilidir. Yetkili olan kimseler, EKB Uzmanı olarak nitelenmektedir. Bu hizmeti sunan şirketlere başvurmak suretiyle enerji kimlik belgesi çıkarılabilir.

   Enerji Kimlik Belgesinin Geçerlilik Süresi Nedir?

  Enerji kimlik belgelerinin bir geçerlilik süresi bulunmaktadır. Yasaya göre bu süre belge alındıktan sonra 10 yıldır. Bu süre zarfında bina sahibinin tekrar enerji kimlik belgesi çıkarmasına gerek yoktur. Tüm alım, satım, kiralama gibi işlemler, sahip olunan belgeyle yapılmaktadır. Belgenin yenilenmesi 10 yıllık süre dolduktan sonra gerçekleşecektir. Bu süreden sonra tekrar başvuru yapılarak, enerji kimlik belgesine sahip olunabilir.