Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

Artık bir mecburiyet haline gelmiş olan enerji kimlik belgesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle son dönemlerde yeniden gündeme girmiş olan enerji kimlik belgeleri; binalar açısından alım, satım ve kiralama yapabilmek için zorunlu uygulamalar arasında yer almaktadır. Yasal süreç doğrultusunda da mecburiyet haline gelen bu uygulama, tüm yaşam alanlarını kapsıyor. Bunun gerçekleşmesi için ise yasal bir süreç doğrultusunda, profesyonel firmalardan destek elde ederek enerji kimlik belgesini almak gerekmektedir.

  Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

  Yaşam alanı olarak geçen tüm binalar adına enerjinin korunmasını sağlamak, çevreyi korumak ve israfı önlemek amaçlı yapılan uygulama enerji kimlik belgesi olarak bilinmektedir. Diğer bir değişle binalar için mantolama sistemi olarak da ele almak mümkün.

  Binaların bulunduğu bölge ve hava koşulları ile beraber altyapı tesisatının detaylı incelenmesi üzerinden, farklı derecelendirme ile bu belge verilir. Ancak bu belgenin alınabilmesi için mutlaka binanın ilgili kriterleri taşıması gerekiyor. Bunu sağlamak için ise mantolama sistemi ile tüm diğer unsurlar bina için tamamlandıktan sonra, bu konuda yasal onay almış profesyonel firmalardan enerji kimlik belgesini elde etmek gerekmektedir.

  Enerji Kimlik Belgesi Türü

  Binanın asgari enerji ihtiyacını karşılamak için enerji tüketim sınıflandırılması gerçekleşmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde yasal onay almış firmaların gerçekleştirdiği bu uygulama, yaşam alanı olarak geçen tüm binalar adına geçerlidir. Bu firmalar bünyesinde yer alan mühendisler ve uzmanlar, ilgili binaya gelerek gerekli denetimleri profesyonel bir anlayışla gerçekleştirir.

  Tüm kriterler uygun şekilde bina için tamamlanmış ise, enerji kimlik belgesi hazırlanır ve bina yöneticisinin sunulur. Değişik harfler üzerinden derecelendirme ile beraber, enerji belgesinin türü değişkenlik gösterir. Bu değişkenlik binanın enerji ihtiyacı, hava koşulları ve alt yapı sistemine bağlı olarak farklılık yaratmaktadır.

  Enerji Kimlik Belgesi Neleri Kapsar?

  Öncelikle binanın ihtiyacı olan ısı yalıtım sistemi enerji kimlik belgesinin ilk kapsadığı unsurdur. Zira enerji kimlik belgesi temelinde ısıtma/soğutma sistemlerinin verimliliğini içeren bir belge olması yatar. Aynı zamanda binanın alt yapı sistemleri ile beraber bu gibi birçok farklı unsur belge içerisinde yer alır. Böylece mühendisler ve uzman teknikerler ışığı altında yapılan bina için inceleme doğrultusunda, uygun görüldüğü takdirde yasal olarak enerji kimlik belgesinin alınması sağlanır.

  Enerji Kimlik Belgesi Hazırlamak

  Bakanlık bünyesinde onay almış firmalar yasal olarak enerji kimlik belgesini hazırlar. Bu doğrultuda ısı yalıtım konusunda gerekli tüm kriterler tamamlandığı zaman, en fazla 10 gün içerisinde belge hazırlanmış olur. Bu belge 10 yıllık bir süreci kapsamaktadır ve 10 yıldan sonra yeniden denetim gerçekleştirilmesi gerekir. İki nüsha kapsamında hazırlanan enerji kimlik belgesinin biri bina yöneticisine verilir; diğeri ise binanın ön kapısına asılır. Böylece yaşam alanı olarak geçen binanın enerji kimlik belgesine sahip olduğu tescillenmiş olur.