Enerji Kimlik Belgesi Hangi Yapılar İçin Zorunludur

Enerji Kimlik Belgesi Hangi Yapılar İçin Zorunludur

Enerji kimlik belgesi uygulaması, vatandaşlar arasında birçok soruya neden oluyor. En sık sorulan soru, enerji kimlik belgesi nasıl alınır sorusudur. Bununla birlikte bu uygulamanın hangi binaları kapsadığı da merak ediliyor. Bu konuda, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Yasasındaki bazı hükümlerin incelenmesi gerekir. Yasa, konu hakkındaki hükümleri açık bir şekilde ifade etmektedir.

   Enerji Kimlik Belgesinin Zorunlu Olduğu Binalar

  Enerji kimlik belgesinin alımı, eski ve yeni tüm binalar için zorunlu bir uygulamadır. Buna şu anda inşaat halinde olan binalar da dahil edilmektedir. İnşaat halindeki binaların bu belgeye sahip olmaması halinde binaya ruhsat verilmesi söz konusu değildir.

  Aynı zamanda yapımı tamamlanmış olan binaların enerji kimlik belgesine sahip olması gerekir. Bu konuda yasa, mevcut binalar ve yeni binalar ifadesini kullanmaktadır. Her iki kategorideki binaların da enerji kimlik belgesi alması zorunludur.

   Enerji Kimlik Belgesi Kapsamında Olmayan Binalar

  5627 sayılı Enerji Verimliliği Yasası, enerji kimlik belgesinin zorunlu olmadığı binaları da açıkça tanımlamaktadır. Bu konu da en az enerji kimlik belgesi nasıl alınır konusu kadar araştırılmaktadır. Yapılan açıklamalara göre, 50 metrekarenin altında kalan binalar kapsam dışındadır. Bunun dışında yaşam alanı olma amacı dışında kullanılan bazı binalar, kapsam dışı kabul edilir. Örneğin sera, atölye olarak kullanılan yerlerde belge alınması gerekmez.

  Yasada, ısıtma ve soğutma gerekliliği bulunmayan bazı binalar da ele alınmaktadır. Hayvan ahırı ve ağıl şeklinde kullanılan yerler, bu tanıma girmektedir. Depo, ardiye olarak kullanılan bazı binalarda da bu durum geçerlidir. Bu tanımların dışında kalan tüm binalar için enerji kimlik belgesi alımı zorunlu kılınmaktadır.

   Enerji Kimlik Belgesi Bulunmayan Binaların Durumu

  1 Ocak 2020 tarihi itibariyle mevcut ve yeni tüm binaların, belgeyi temin etmiş olmaları gerekmektedir. Halen bu belgeye sahip olmayan bina sahipleri, enerji kimlik belgesi nasıl alınır araştırmasını yapmalıdır. Ve en kısa zamanda belgeyi çıkarmalıdır. Belge, bu konuda devlet tarafından yetkilendirilen kurumlar aracılığıyla verilmektedir.

  Belgenin verilebilmesi için yetkili mühendislerce binanın değerlendirmesi yapılacaktır. Değerlendirme binanın ısıtma ve soğutma sistemlerini, yalıtımını inceler. Bununla beraber binanın aydınlatma ve diğer sistemleri değerlendirilir. Binanın yeterli performans derecesine sahip olmasıyla enerji kimlik belgesi düzenlenir.

   Enerji Kimlik Belgesi Almamanın Cezası Var Mı?

  Bir binanın enerji kimlik belgesine sahip olmaması, bazı hukuki yaptırımları beraberinde getirmektedir. Bu yaptırımlara göre belgeye sahip olmayan binalara elektrik ve su aboneliği alınamaz. Doğalgaz ve diğer abonelikler için de durum aynıdır. Bununla birlikte binaların alım ve satım işlemleri, tapu dairelerince gerçekleştirilmez. Binanın kiraya verilmesi de söz konusu değildir.

  Enerji kimlik belgesi, binalarda enerjinin kontrollü biçimde harcanması anlamına gelmektedir. Yapılan değerlendirme, binaların performansının gözden geçirmesi için bir fırsattır. Kontrollü binalarda, enerji israfı gerçekleşmez. Ve daha az enerji bedeli ödemek mümkün olabilir.