Enerji Kimlik Belgesi (Ekb)

Enerji Kimlik Belgesi (Ekb)

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılan " Binalarda Enerji Performansı (BEP) yönetmeliği hükümlerine göre yönetmelik kapsamına giren tüm binalar için Enerji Kimlik Belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir.

  Enerji Kimlik Belgesi (EKB)

  Enerji Kimlik Belgesi (EKB), 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile gündeme gelen, enerji ve kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ve enerji israfının, kayıplarının önüne geçebilmek amacı ile binaların sahip oldukları enerji performanslarını ortaya koyan, A'dan G'ye verimlilik düzeyini sınıflandıran bir belgedir. Binaların enerji performanslarını etkileyen en önemli etkenler, yalıtım ile ısıtma, soğutma sistemlerinin verimliliğidir. Yalıtım (mantolama) işlemi yapılan binaların, enerji kimlik belgesinde (EKB) yer alan enerji sınıfı iyi düzeyde çıkmaktadır.

  Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Kullanımı Dışında Kalan Binalar

  Seralar, atölyeler, toplam kullanım alanı 50 m2'nin altında olan binalar, sanayi alanlarında üretim faaliyetlerini yürüten binalar, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar, münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan ardiye, ahır, depo, ağıl gibi binalar, mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2'den az olan binalar dışında tüm binalarda Enerji Kimlik Belgesi (EKB) kullanılmaktadır.

  Enerji Kimlik Belgesi Alma Zorunluluğu ve Başlangıç Tarihi

  Bu bilgiler ışığında 50 m2 ve üzeri yapılar için Enerji Kimlik Belgesi alınması zorunluluğu vardır. Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olmadan satış, kiralama ve iskan işlemleri kanunen yapılamamaktadır. 01 Ocak 2020 tarihi itibari ile kanunen kapsama alınan binalar için Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alınması zorunludur. Alınması zorunlu olan Enerji Kimlik Belgesi hakkında merak edilen bir diğer soru enerji kimlik belgesi nasıl alınır? sorusudur.

  Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır?

  Maliki olduğunuz daire için Enerji Kimlik Belgesi (EKB) almak isterseniz, bilmeniz gerekir ki daireye ait Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenlenmemektedir. Oturulan binanın tamamına Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alınmaktadır. Çoğunlukla uygulamada Enerji Kimlik Belgesi işlemleri apartman ve site yönetimleri tarafından yetkili firmalara başvuru yapılarak başlatılmaktadır. Enerji Kimlik Belgelerine ilişkin ödemeler ise genel olarak toplanan aidatlardan tahsil edilmektedir. İnternet arama motorlarında

 enerji kimlik belgesi nasıl alınır? araştırması en çok yapılan aramalar arasında yerini almaktadır.

  Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen bünyesinde Enerji Kimlik Belgesi (EKB) uzmanı mühendis, mimarlar bulunduran enerji danışmanlık şirketleri, binalarına Enerji Kimlik Belgesi (EKB) almak isteyen kişilerin, bina yöneticilerinin başvurması gereken kuruluşlardır. Yetkili kuruluşlara başvurmak zorunludur. Bu kuruluşlar, Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alınması için gerekli belgeleri hazırlayarak ilgili bakanlığa belirtildiği şekilde başvuruları yapmakta ve başvuru sürecini takip etmektedir. Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi akabinde başvuranlara ilgili belgeyi teslim etmektedir.

  Enerji Kimlik Belgesi İçin Gerekli Evraklar

  Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alınma sürecinde enerji kimlik belgesi nasıl alınır? sorusunun cevabını öğrenen kişiler, bu süreçte gerekli olan evrakları da öğrenmektedirler. Bu evraklar;

  - Mimari Proje

 - Yapı Ruhsatı

 - Talep Formu

 - Isı Yalıtım Belgesi

  şeklinde sıralanabilir.