Enerji Kimlik Belgesi Başvurusu Nasıl Yapılır

Enerji Kimlik Belgesi Başvurusu Nasıl Yapılır

2020 itibariyle artık tüm binaların enerji kimlik belgesini almış olması gerekli. Eğer hala bu belgeyi almayan bina sahipleri varsa, acilen belgelerini almak durumundalar. Bu belgeyi almak için uyulması gereken bir prosedür mevcuttur. Başvuru yapmak için belli işlemleri takip etmek gerekmektedir.

 Enerji Kimlik Belgesi Nereden Alınır?

  Vatandaşlara enerji kimlik belgesi nasıl alınır hususunda yardımcı olan bazı kurumlar bulunmaktadır. Bu kurumlar devlet tarafından yetki verilen ve belge sahibi işletmelerdir. Kurumların bünyesinde yetkili mühendisler görev yapmaktadır.

  Mühendisler, binaların yalıtım, aydınlatma, ısıtma ve soğutma sistemlerini inceleme yeterliliğine sahiptir. Yapılan değerlendirme sonucunda binanın enerjiyi ne kadar verimli kullandığı ortaya konulmaktadır. İnceleme sonrasında bina A ve G arasındaki bir sınıflandırmaya tabi tutulur. Enerji kimlik belgesi bu değerler doğrultusunda düzenlenir. Enerji kimlik belgesi almak adına yetkili kurumlara başvuru yapılabilir.

   Enerji Kimlik Belgesi Başvurusu İçin Gereken Belgeler

  Binalara enerji kimlik belgesi alabilmek için bazı belgelerin, başvuru öncesinde hazırlanması gerekmektedir. Bu belgeler enerji kimlik belgesi nasıl alınır konusunda önemli bir yere sahiptir. Bu evraklardan ilki, binanın yapı ruhsatıdır. Binaya ait mimari proje, ısı yalıtım raporu ve binanın aydınlatma projesine de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu belgelerin dışında binanın mekanik projesine ait belgeler de hazırlanmak durumundadır. Mekanik proje, binanın ısıtma ve soğutma sistemlerinin bir incelemesini içermektedir.

  Bu belgeler, enerji kimlik belgesinin hazırlanması için yeterlidir. Belgelerin temininden sonra enerji kimlik belgesi düzenleme aşamasına geçilebilir.

   Enerji Kimlik Belgesi Başvuru Ücreti

  Enerji kimlik belgesinin düzenlenmesi belli ücretler karşılığında sağlanmaktadır. Ödenen ücretler de enerji kimlik belgesi nasıl alınır konusunun bir parçasıdır. Ücretlerin belirlenmesinde binanın metrekaresinin hesaplanması gerekmektedir. Buna göre metrekare birim fiyatı 1 TL üzerinden ücretlendirilir. Bu fiyat binanın durumuna göre değişiklikler göstermektedir.

   Enerji Kimlik Belgesinin Düzenlenme Süreci

  Bina için gereken kontrollerin sağlanmasının ardından enerji kimlik belgesi düzenlenmektedir. Bu süreç oldukça hızlı ilerler. Kontrollerin ardından yaklaşık olarak bir gün içerisinde enerji kimlik belgesi hazırlanır. Çoğu zaman aynı gün içerisinde de belge hazırlanabilir.

  Gereken standartların çok altında olan binalar için enerji kimlik belgesi düzenlenmez. Örneğin bina, yapılan incelemede G enerji performansı almış ise, bu binanın eksiklerini gidermesi gerekmektedir. Bu binada ısı yalıtım sistemleri yenilenmelidir. Binanın ısıtma ve soğutma sistemleri gözden geçirilmeli, aydınlatma projesindeki eksikler giderilmelidir. Ancak bu eksikler giderildikten sonra bina yeniden değerlendirmeye açık olacaktır. Bu durumun dışında kalan binalara, hızlıca enerji kimlik belgesi düzenlenebilir.

   Enerji Kimlik Belgesinin Geçerliliği

  Enerji kimlik belgesi, alındığı tarih itibariyle belli bir geçerlilik süresine sahiptir. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği bu süreyi belirlemektedir. Yasalarca düzenlenen süre 10 yıldır. Bir bina, enerji kimlik belgesine sahip olduktan sonra 10 yıl boyunca bu belgeyi kullanmaya devam edebilir. 10 yıllık sürenin bitiminde belgenin yenilenmesine ihtiyaç duyulacaktır.