Enerji Kimlik Belgesi Başvuru Prosedürü

Enerji Kimlik Belgesi Başvuru Prosedürü

Enerji kimlik belgesi, kısaltılmış adı ile EKB olarak bilinmektedir. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile gündeme gelmiş bir belge türüdür. Bu belge, enerjinin ve kaynakların verimli kullanılması, enerji kayıplarının engellenmesi amacı ile binanın enerji performansını ortaya koyan bir belgedir. Bir binanın, enerji performansını etkileyen en önemli etmenler, yalıtım ve soğutma-ısıtma sistemlerinin verimliliği olarak sıralanabilir. Binalara yalıtım bir diğer adı ile mantolama işlemi yapılması ile enerji kimlik belgesinde (EKB) bulunan enerji sınıfı daha iyi çıkmaktadır.  Binalarda kullanımı tercih edilen ısıtma ve soğutma sistemlerinde az enerji tüketen ürünlerin seçilmesi enerji kimlik belgesi üzerinde bulunan harf notunu yükseltmektedir. Enerji kimlik belgesi, enerji israfının önlenmesi ve çevrenin korunmasının sağlanması için binaların enerji ihtiyacı ile enerji tüketiminin sınıflandırılması, yalıtım nitelikleri, ısıtma-soğutma sistemlerinin verimi ve sera gaz salımı seviyeleri hakkında çok önemli bilgileri içerir. Bu çok önemli bilgiler içeren ve kanunen alınması zorunlu kılınan belgeye dair enerji kimlik belgesi nasıl alınır, sorusu aydınlatılmalıdır.

  Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır?

  Bir çok kişi enerji kimlik belgesi nasıl alınır, diye araştırırken, öncelikle başvuracağı yetkili yerler hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından alınmış SMM belgesine sahip mühendisler ya da mimarlar ya da bünyesinde bu vasıflara sahip mimar veya mühendis bulunduran tüzel kişiler yeni yapılacak binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye yetkili kuruluşlardır.  Bünyesinde EKB uzmanı mühendis ya da mimar bulunduran Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen Enerji Verimlilik Danışmanlık Şirketleri, mevcut binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye yetkilidir. Enerji Kimlik Belgesi almak için yetkili kişi veya kuruluşlara başvurmak yeterlidir. Gerekli incelemeler ve akabinde başvurular bu yetkilendirilmiş kişi ya da kuruluşlarca yapılacaktır. Sizlere de gerekli prosedür hakkında bilgi vererek, en son enerji kimlik belgesi teslimini yapacaklardır.  

  Enerji Kimlik Belgesi Düzenlenmesi için Gerekli Belgeler

  Enerji kimlik belgesi düzenlemek için mimari proje, ısı yalıtım projesi, mekanik tesisat projesi ve elektrik projesi gereklidir. Enerji verimlilik danışmanlık firmaları, binanın projelerini ve bu bağlamda binayı detaylı bir şekilde incelerler. Binada kullanılan malzemeler üzerinden binaya ait veriler Bep tr 2 programına aktarılmaktadır. Bakanlık programı, Bep tr 2 de girilen veriler neticesinde bina için bir sınıf belirler. Bu sınıf, binanın Enerji Kimlik Belgesi sınıfıdır.  Enerji Kimlik Belgesi herkesin görebileceği bir yere asılmalıdır. Enerji Kimlik Belgesi yapıldığı tarihten başlayarak on yıl geçerliliğe sahiptir. Fakat sınıf değişikliğine yol açacak enerji verimliliği iyileştirmeleri yapılır ise Enerji Kimlik Belgesinin tekrar çıkartılması gereklidir.  

  Enerji Kimlik Belgesinin Sınıflandırılması

  Enerji Kimlik Belgesinde binanın sınıflandırılması A’dan G’ye doğru olmaktadır. A sınıfı, binanın alabileceği en iyi sınıftır. G sınıfı ise binanın alabileceği en kötü sınıftır. Enerji Kimlik Belgesi, sınıflarının belirlenmesinde; bina da kullanılan malzemelerin türü, binanın içinde bulunduğu iklim bölgesi, binanın mantolamasının olup olmaması ve benzeri birçok faktör rol oynamaktadır. Enerji Kimlik Belgesi safının yeni binalarda safının minimum C sınıfı olması gerekir. C sınıfının altında bir sınıf çıkması halinde Bakanlık sisteminde otomatik olarak belge reddedilmektedir. Enerji Kimlik Belgesi mevcut olan binalarda ise 01 Ocak 2011 öncesi herhangi bir sınıf kısıtlaması bulunmaz. A’dan G’ye kadar tüm sınıflar çıkabilir. Binanın durumuna bağlı olarak Enerji Kimlik Belgesi sınıfı oluşur. Günümüzde Enerji Kimlik Belgesinin mevcut binalar için 01 Ocak 2020 tarihine kadar alınması şarttır.

  Enerji Kimlik Belgesi Alınmazsa Ne Olur?

  Enerji kimlik belgesine ilişkin enerji kimlik belgesi nasıl alınır sorusu ile birlikte bu belge alınmazsa sonuçlarının neler olacağı da oldukça merak edilmektedir. Uygulamanın başladığı 01 Ocak 2011 sonrasında yeni yapılan binalar için Enerji Kimlik Belgesi olmaması halinde İdare tarafından ruhsat verilmemektedir. 5627 Sayılı Kanun gereğince ise mevcut binalar (01 Ocak 2011 tarihinden önce ruhsat alan binalar), yönetmelikte meydana gelen erteleme ile 01 Ocak 2020 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır. Almamaları halinde, bu tarihten sonra alım-satımları ve kiraya verilmeleri mümkün değildir.